1 września 2021Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
23 – 31 grudnia 2021Zimowa przerwa światączna
03 - 05 stycznia 2022Egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych dla semestru programowo najwyższego
13 - 15 stycznia 2022egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych
15 stycznia 2022koniec I semestru
31.01 - 13.02.2022ferie zimowe
14 - 19 kwietnia 2022wiosenna przerwa świąteczna
22-25 kwietnia 2022egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych (VI sem)
29 kwietnia 2022zakończenie roku szkolnego klas III LO
Egzamin maturalny
4 maja 2022 język polski pp
5 maja 2022matematyka pp
6 maja 2022 język angielski pp
Egzamin ósmoklasisty
24 maj 2022język polski
25 maj 2022matematyka
26 maj 2022język obcy nowożytny
24 czerwca 2022zakończenie zajęć dydaktycznych
27.06 – 31.08.2022ferie letnie
23 sierpnia 2022egzamin poprawkowy maturalny
29 sierpnia 2021egzaminy poprawkowe
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
4 - 6 maja 2022Egzamin maturalny (Liceum Ogólnokształcące)
24 - 26 maja 2022Egzamin ósmoklasisty (Szkoła Podstawowa)