Administracja
Małgorzata Kadukowska - Główna Księgowa
Bogusława Kopka - specjalista ds. kadr i płac
Alina Piotrowska - specjalista ds. kadr
Katarzyna Skwierczyńska - Kierownik Gospodarczy