Najbliższe posiedzenie Komisji ZFŚS odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. 

Zespół Szkół Specjalnych
w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu
05-462 Wiązowna

Informacja o terminach składania wniosków
na  świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Rodzaj wnioskuData składania wniosku
Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniegodo 15 maja
Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieżydo 30 września
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej/socjalnejdwa tygodnie przed wyznaczonym terminem spotkania Komisji Socjalnej
Wniosek o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowegodwa tygodnie przed wyznaczonym terminem spotkania Komisji Socjalnej
 

Aktualny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, terminy spotkań Komisji Socjalnej oraz druki wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły (tel: 22 789 03 73) oraz na stronie internetowej  www.zagorze.waw.pl